Instructors

František 	Švarc

František Švarc

Instruktor(ka) sjiždění (ISj)

Absolvent dosáhl kvalifikace: Instruktor sjíždění (Isj) dle zásad akreditaci vzdělávacích programů v oblasti sportu MŠMT ČR,  od 1. 5. 2013 Jedná se o interní kvalifikaci AZ nižší než IL (1.3), které jsou užívané jednotlivými sdruženími a členskými organizacemi INTERSKI ČR. Držitel kvalifikace Držitelé kvalifikace Instruktor jsou oprávněni samostatného plánování, vedení a vyhodnocování výcviku. Kvalifikace Instruktor neopravňuje k vydání Živnostenského listu.…

Lucka Haladová

Lucka Haladová

Instruktorka lyžování, držitelka licence APUL C
Kačka Kejřová

Kačka Kejřová

Instruktorka lyžování
Jarda Kejř

Jarda Kejř

Instruktor lyžování
Lukáš Holoubek

Lukáš Holoubek

Instruktor lyžování
Martin Holoubek

Martin Holoubek

Instruktor lyžování, držitel licence APUL D
Jan Hendrych

Jan Hendrych

Držitel mezinárodní licence IVSI, spoluzakladatel a šéf instruktor

   

Pavel Halada

Pavel Halada

Držitel mezinárodní instruktorské licence IVSI, spoluzakladatel a hlavní organizátor
Radek Procházka

Radek Procházka

Držitel mezinárodní instruktorské licence IVSI,
Jiří Pešek

Jiří Pešek

Držitel mezinárodní instruktorské licence IVSI