Instruktor(ka) školního lyžování (Išl)
Brief info

datum dosažení kvalifikace: 21.1.2024
platatnost kvalifikace do: 21.1.2029

Absolvent(ka) dosáhl(a) kvalifikace:

Instruktor(ka) školního lyžování (Išl)

dle zásad akreditaci vzdělávacích programů v oblasti sportu MŠMT ČR,  od 1. 5. 2013

Jedná se o interní kvalifikaci AZ nižší než IL (1.3), které jsou užívané jednotlivými sdruženími a členskými organizacemi INTERSKI ČR. Držitel kvalifikace Držitelé kvalifikace Instruktor jsou oprávněni samostatného plánování, vedení a vyhodnocování výcviku. Kvalifikace Instruktor neopravňuje k vydání Živnostenského listu.

Délka školení je v rozsahu min. 50 hodin (5–6 dnů).
Obsahová náplň:

Obecná část (teorie) Počet hod 1. blok (Instr./50)
Právo a sport – struktura a organizace sportu v ČR, postavení a právní odpovědnost instruktora 1
Anatomie – stavba a složení těla a kostí, klouby, svaly, dýchací a oběhový systém, trávení 1
Fyziologie – metabolismus, CNS, zatížení, únava a zotavení 1
Základy biomechaniky 1
Psychologie – osobnost sportovce, emoce a motivace, 1
Pedagogika – vývoj člověka, věkové zákonitosti, individuální zvláštnosti, motorické učení, výchovné působení ve sportu, didaktické zásady – metody – formy – postupy, osobnost instruktora 1
Traumatologie, první pomoc, úrazy ve sportu. 1
Hygiena sportu a výživa – regenerační postupy a procedury, regenerační cvičení, základy výživy, pitný režim 1
Teorie celkem 8 hod

Speciální část (teorie a praxe) Počet hod 1.blok (In/50)
Dějiny lyžování 1
Organizace lyžování v ČR 1
Zvláštnosti výuky lyžování dětí 1
Didaktika lyžování 1
Zásady bezpečnosti při pohybu na sjezdových/běžeckých tratích 1
Lyžařská technologie, výzbroj, výstroj, mazání lyží 1
Technika a metodika specializace – teorie 1
Technika a metodika specializace – praxe 35
CELKEM speciální část/blok 42 hod

CELKEM speciální část/blok  50 hod

A splnil(a) zkouškové požadavky:

Zkouškové požadavky zahrnují:
 • zkoušky z teorie

 • zkoušky z praxe

 • zkoušky z metodické praxe (metodický výstup)

 • zkoušky z teorie
 • zkoušky z video analazy

 

ZKOUŠKOVÉ POŽADAVKY

školního lyžování (Išl)

 • Sjíždění

 1. oblouk v pluhu.
 2. základní paralelní oblouk
 3. javelin nebo čapí oblouk
 4. oblouk na switch
 • Běh

– povinné:

 1. střídavý běh dvoudobý
 2. oboustranné bruslení dvoudobé

– volitelné:

 1.  soupažný běh jednodobý
 2. oboustranné bruslení jednodobé
 • Teorie

test z teorie

 • Video analýzy

test z video analýzy

 • Metodický výstup

praktická ukázka metodického výstupu